Cykla i Vansbro kommun

Vansbro är en cykelvänlig kommun. Vi strävar efter att erbjuda en god cykelkultur där det är naturligt med samspel cyklister sinsemellan och mellan cyklister och andra trafikantgrupper.

Cykelvägssymbol i gatan.

Cykeln är ett av de bättre fordon du kan välja vid kortare sträckor som exempel till och från jobbet, eller när du ska handla. Det är bättre ekonomiskt, ekologiskt och för din hälsa. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla cyklandet genom bland annat att skapa fler sammanhängande cykelvägar. Allt för att förenkla för cyklisten.

Tack för att du cyklar i vår kommun!

Serva din cykel med jämna mellanrum, det vill säga se över kedja, bromsar, belysning och reflexer. Är du osäker på hur man gör så ta din cykelhandlare till hjälp. Det finns på orten. Om du behöver fylla dina däck finns det cykelpump bakom Vansbro Cykel och Sport.

Cykelhjälm är en bra livförsäkring. Det är viktigt att hjälmen passar och sitter rakt på huvudet. Den ska skydda panna, bakhuvud och nacke.

Det är viktigt att följa trafikreglerna som gäller och förstå innebörden av trafikmärken som finns i trafikmiljön.

För att gång- och cykelvägnätet ska vara användbart vintertid är det viktigt att vinterväghållningen fungerar bra. Totalt är det ett 30-tal maskiner som plogar alla våra vägar.

Vi börjar ploga de prioriterade vägarna och gång- cykelvägarna när snödjupet är fem centimeter. Målet är att morgontrafiken ska flyta.

För gång- och cykelvägar utförs normalt helsandning med saltinblandad sand, där gång- och cykelvägarna är prioriteriterade.

När du cyklar på vintern är det än vibktigare att tänka på säkerhetsaspekter som att använda hjälm, och kanske även dubbdäck.

Om vår snöröjning

Informationssidor om säker cykling

Senast uppdaterad: 15 augusti 2023