Häckar och buskage

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms av grönska. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.

Kvinna som klipper en häck med häcksax.

Här hittar du matnyttig information om hur du ska hålla efter dina buskar och häckar för att skapa en trafiksäker miljö.

Dina växter vid utfarten får inte vara högre än cirka 80 centimeter från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan samt längs gatan eller gångbanan.

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata får dina växter inte vara högre än cirka 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst tio meter åt vardera hållet, räknat från hörnet.

Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar och träd som sträcker sig ut över gatan eller över gång- och cykelbana bör du se till så att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjd som krävs är:

  • Över gångbana: Minst 2,5 meter
  • Över cykelväg: Minst 3,2 meter
  • Över körbana: Minst 4,6 meter

För att behålla en god sikt är det viktigt att du redan när du planterar tänker dig hur träden och buskarna kommer att växa och utvecklas, så att du placerar dem tillräckligt långt från vägen.

Växterna breder ut sig olika mycket beroende på art, klimatzon, jordens kvalitet och hur växterna sköts. På plantskolor och handelsträdgårdar finns det kunskap om växter, och där kan du få tips om arter som passar just ditt läge.

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns. Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 centimeter innanför tomtgräns.

Lämpliga häckväxter

  • Friväxande låg häck: Liten svart aronia, björkspirea, hybridspirea, mahonia, ölandstok.
  • Klippt häck: Avenbok, bok, hagtorn, häckkaragan, idegran, liguster, måbär, naverlönn, oxbär, spirea, syren.

”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer."

Senast uppdaterad: 11 januari 2021