Gator och vägar

I Vansbro kommun finns det 37 kilometer gata, 9 kilometer gång- och cykelbana och 5 kilometer enskild väg som Sektor Samhälle har ansvar för.