Namnsättning av gator, adresser

Det är kommunstyrelsen som bestämmer vilka namn gator, torg, kvarter och bostadsområden i Vansbro kommun ska ha.

Hur förslagen kommer in kan variera. Ibland ber vi allmänheten om hjälp med tips, ibland hämtas namnen från exempelvis fornminnen, gamla gårdar, hur platsen ser, en historisk händelse eller från en person med anknytning till platsen.

Senast uppdaterad: 8 juni 2022