LONA-projekt

Via den lokala naturvårdssatsningen, LONA, finns möjlighet att få statliga bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Bidraget ska stimulera kommuners och ideella föreningars naturvårdsengagemang.

På denna sida kan du läsa mer om de projekt som finns i Vansbro kommun och hur du gör om du har ett projekt du vill ansöka om bidrag för.

Anmäl intresse för att genomföra ett LONA-projekt

Projekt kan utföras av olika aktörer men ansökan går alltid via kommunen. Länsstyrelsen beslutar vilka projekt som ska beviljas. Bidraget kommer från Naturvårdsverket.

Formulär för att anmäla intresse

Senast uppdaterad: 28 mars 2024