Finnmarkens Miljö & Kulturarv

Maj 2011 startade ett LONA-finansierat projekt vid namnet "Finnmarkens
Miljö & Kulturarv" med dess syftet att kartlägga och dokumentera
lämningar efter skogsfinska bosättningar. Här kan du läsa mer om projektet.

Rökstugan i Oxfallet, Nås Finnmark

Rökstugan i Oxfallet, Nås Finnmark. Foto genom Alexandra Berg

Finnmarkens Hembygdsförening/Kroktorps arbete

Finnmarkens Hembygdsförening/Kroktorp har haft som mål att kartlägga och dokumentera så många skogsfinska bosättningsmiljöer som möjligt i Nås-, Järna- och Äppelbo Finnmark. Syftet med projektet har varit att öka kunskapen och intresset för dessa miljöer, som idag till stor del är bortglömda. Många personer i både Sverige och USA har sina rötter i dessa områden.

Kulturarv består av det som äldre generationer skapat och hur detta uppfattas, tolkas och förs vidare idag. Det hjälper oss att förstå dåtiden, nutiden och framtiden. I projektet ”Finnmarkens Miljö & Kulturarv” beskrivs den omfångsrika historien om den skogsfinska kulturen vilket är ett värdefullt kunskapsunderlag för både nuvarande och kommande generationer.

Finnmarkens Miljö & Kulturarv (hembygd.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dokumentation och kartor

Nedan har vi samlat ihop länkar till dokument och kartor där du kan läsa mer om våra skogsfinska bosättningar.

Staffasgårn och Storklitten, Vakerskogen, Järna Finnmark

Staffasgårn och Storklitten, Vakerskogen. Foto: Karl-Erik Forsslund, Dalarnas Museums arkiv

Vy över byn Nybofjäll, 1920-tal, Äppelbo Finnmark

Vy över byn Nybofjäll, 1920-tal. Foto: A. E. Persson, Äppelbo genom Mattias Lundell

All dokumentation från projektet finns på Finnmarkens Miljö & Kulturarv (hembygd.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Finnmarkens Hembygdsförening/Kroktorps hemsida.

Finansiering av projekt

Projektet drevs först och främst av Finnmarkens Hembygdförening/Kroktorp, en arbetsgrupp med Alexandra Berg, Siv och Göran Samuelsson i projektledningen och Vansbro kommun med Tomas Isaksson som projektägare. Det har finansierats med hjälp av ett s.k. LONA-bidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (LONA-Lokala Naturvårdssatsningen) som beviljats av Länsstyrelsen. Utan detta bidrag hade inte projektet varit möjligt.

Skillnad mellan kulturarv och kulturmiljö

Kulturarv är ett vidare begrepp än kulturmiljö. Kulturarv är alla materiella och immateriella uttryck för mänsklig påverkan, till exempel lämningar, föremål, miljöer, verksamheter, traditioner och berättelser som vi övertar från tidigare generationer. Kulturmiljö är hela den av människan påverkade miljön och kan omfatta en enskild anläggning, en bygd eller region.

Källa: Definition av kulturarv och kulturmiljö | Riksantikvarieämbetet (raa.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 28 mars 2024