Digital anslagstavla

Det här är Vansbro kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Tillkännagivande av justerade protokoll

Sammanträdesdatum: 2019-09-26
HjälpAnslag.pdf 35.597 kb
Anslås: 2019-10-14 Nedtas: 2019-11-05

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-09-30
anslkf25.pdf 35.443 kb
Anslås: 2019-10-03 Nedtas: 2019-10-25

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-09-26
AnslagKsAu190926.pdf 32.362 kb
Anslås: 2019-09-30 Nedtas: 2019-10-22

Sammanträdesdatum: 2019-10-09
Anslag KsAu 191009.pdf 30.662 kb
Anslås: 2019-10-10 Nedtas: 2019-11-01

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden

Just nu finns inga aktuella dokument

Övriga anslag, kungörelser och tillkännagivanden

Just nu finns inga aktuella dokument

Överklaga beslut

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan personer som är folkbokförda, äger mark med tillhörande byggnader eller betalar kommunalskatt i Vansbro kommun överklaga ett beslut.

Överförmyndare

För frågor gällande handläggning eller för att boka ett möte, kontakta Jeanette Gunnarsson som är överförmyndarhandläggare för Vansbro kommun. Du når henne på telefon: 0250-263 50 måndag-fredag klockan 10-12.


Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktigens sammanträden är offentliga.

Som Vansbrobo kan du ställa en fråga direkt till kommunfullmäktige vid allmänhetens frågestund på mötet. Du måste lämna in din fråga skriftligt minst tre arbetsdagar före sammanträdet.

Vid denna typ av frågor måste inte fullmäktige förbereda sig på något särskilt sätt, och frågan leder heller inte till något beslut. Den kan däremot väcka en intressant politisk debatt, och din fråga kan därför spela roll i den politiska processen framöver.

Tanken med allmänhetens frågestund är dels att skapa dialog mellan medborgarna och de politiskt folkvalda, dels att du som kommunivånare ska kunna påverka, väcka opinion och få möjlighet att utnyttja dina demokratiska rättigheter.

Välkommen till sammanträdet för att lyssna till debatten!

Senast uppdaterad: 22 mars 2019