Digital anslagstavla

Det här är Vansbro kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Tillkännagivande av justerade protokoll

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2021-05-12
anslag_jav_20210512.pdf 34.567 kb
Anslås: 2021-05-12 Nedtas: 2021-06-03

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2021-05-11
ansl.pdf 38.941 kb
Anslås: 2021-05-11 Nedtas: 2021-06-02

Sammanträdesdatum: 2021-05-05
Anslag KsAu 210505-210527.pdf 50.054 kb
Anslås: 2021-05-05 Nedtas: 2021-05-27

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden

Just nu finns inga aktuella dokument

Övriga anslag, kungörelser och tillkännagivanden

Kungörelse om flyttade fordon
Sammanträdesdatum: 2021-02-15
Kungörelse UCA120 flytt av fordon Vansbro kommun.pdf 59.833 kb
Anslås: 2021-02-15 Nedtas: 2021-05-17
Protokoll från Finsam Västerdalarna 2021-03-30 §§ 17-27
Sammanträdesdatum: 2021-03-30
SKM_C36821042615180.pdf 178.739 kb
Anslås: 2021-04-27 Nedtas: 2021-05-19

Överklaga beslut

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan personer som är folkbokförda, äger mark med tillhörande byggnader eller betalar kommunalskatt i Vansbro kommun överklaga ett beslut.

Överförmyndare

För frågor gällande handläggning eller för att boka ett möte, kontakta Överförmyndarkansliet i Mora via e-post overformyndaren@mora.se eller telefon 0250-263 50 måndag-fredag klockan 10-12. Postadress: Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna, Mora kommun, 792 80 Mora


Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga.

Som Vansbrobo kan du ställa en fråga direkt till kommunfullmäktige vid allmänhetens frågestund på mötet. Du måste lämna in din fråga skriftligt minst tre arbetsdagar före sammanträdet.

Vid denna typ av frågor måste inte fullmäktige förbereda sig på något särskilt sätt, och frågan leder heller inte till något beslut. Den kan däremot väcka en intressant politisk debatt, och din fråga kan därför spela roll i den politiska processen framöver.

Tanken med allmänhetens frågestund är dels att skapa dialog mellan medborgarna och de politiskt folkvalda, dels att du som kommunivånare ska kunna påverka, väcka opinion och få möjlighet att utnyttja dina demokratiska rättigheter.

Välkommen till sammanträdet för att lyssna till debatten!

Senast uppdaterad: 9 april 2021