Ansökan och uppsägning

Behöver ditt barn förskoleplats ansöker du om det fyra månader före önskat startdatum. Kom ihåg att räkna med inskolning. Ta kontakt med din förskola för att ta reda på hur inskolningen fungerar.

Vi garanterar en förskoleplats inom fyra månader efter inlämnad ansökan. Förutom din plats i kön påverkas platstilldelningen av barnets ålder och om det finns plats på den förskola du valt. Om flera barn har samma anmälningsdatum går det äldsta barnet före.

Det finns några undantag där ditt barn kan få gå före i kön. Det gäller

  • Om ditt barn har behov av särskilt stöd
  • Om ett av dina barn får plats på förskolan kan dina andra barn i ditt hushåll om möjligt få förtur till samma förskola
  • Omplaceringar mellan rektorsområdena har förtur till höstintagningen.

Tackar du nej till vårt erbjudande av plats så hamnar du sist i kön och kan få vänta ytterligare fyra månader.

Ansöka om förskoleplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver du inte förskoleplatsen längre säger du upp den genom att använda vår e-tjänst.

Säg upp förskoleplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du ska säga upp platsen två månader innan den sista dagen ditt barn ska gå på förskolan. Under den tiden betalar du för platsen som vanligt. Du kan inte säga upp din plats under juni till augusti för att återkomma när skolan börjar igen. Tänk på att faktureringen av föreskoleplats avser månaden som kommer.

Senast uppdaterad: 11 april 2024