Förskola/Pedagogisk omsorg

Förskolan finns till för barn i åldrarna ett till fem år. Ditt barn har rätt till förskoleplats om du arbetar, studerar, aktivt söker arbete, är föräldraledig eller sjukskriven.