Schema, avgifter, regler och inkomstuppgifter

Du har rätt att ha ditt barn i förskola om barnet är skrivet i kommunen och om du arbetar, studerar, aktivt söker arbete, är föräldraledig eller sjukskriven. Barnet ska ha fyllt ett år när det börjar i förskolan.

Ditt barn får vara på förskolan den tid du arbetar och reser till och från arbetet. Våra förskolor är öppna mellan klockan 06 och 18 alla helgfria vardagar.

Barnet får börja i förskola när det fyllt ett år. Om ditt barn har någon form av fysisk eller psykisk funktionsvariation eller av andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling kan ni få plats innan barnet fyllt ett år.

Vi försöker så långt det är möjligt att ge förtur så att syskon kan gå på samma förskola.

Hur mycket du betalar för barnomsorgen beror på hur mycket pengar familjen/hushållet gemensamt får in före skatt. Med hushåll menas ensamstående, makar och sambor som är folkbokförda på samma adress. Därför är det viktigt att du talar om när familjens inkomst förändras. Vi har maxtaxa, vilket innebär att det finns en övre gräns för hur mycket du behöver betala, oavsett inkomst. Maxtaxan är 3 procent av inkomsten, eller maximalt 1 688 kronor, om hushållets inkomst är högre än 56 250 kronor per månad.

Ändra inkomst och/eller schema här Länk till annan webbplats.

Högsta avgift i förskola, pedagogisk omsorg 1-2 år och heltid för barn 3-5 år

Antal barn

Kronor

Barn nummer 1

3 procent av inkomsten, max 1 688 kronor per månad

Barn nummer 2

2 procent av inkomsten, max 1 125 kronor per månad

Barn nummer 3

1 procent av inkomsten, max 563 kronor per månad

Barn nummer 4

Ingen avgift

Från september till maj betalar du 62,5 procent av avgiften för barn mellan 3 och 5 år i den allmänna förskolan.

Deltid för barn från augusti det året barnet fyller 3 år till och med det är 5 år.
Vid placering mindre än 25 timmar betalas 70 procent av maxtaxan

Antal barn

Kronor

Barn nummer 1

3 procent av inkomsten, max 1 181 kronor per månad

Barn nummer 2

2 procent av inkomsten, max 788 kronor per månad

Barn nummer 3

1 procent av inkomsten, max 394 kronor per månad

Barn nummer 4

ingen avgift

Det yngsta barnet räknas som barn nummer 1. Avgiften betalas varje månad, hela året och faktureras innevarande månad.

Från september till maj betalar du 62,5 procent av avgiften för barn mellan 3 och 5 år i den allmänna förskolan.

Mellan tre och fem års ålder har ditt barn rätt till 15 timmars allmän förskola i veckan, oavsett om du som vårdnadshavare jobbar/studerar eller är hemma. Den allmänna förskolan är gratis. I vår kommun kan barnen vara i förskolan tre timmar om dagen, måndag till fredag.

Om ditt barn är skrivet i en annan kommun har barnet rätt till plats i förskola eller familjedaghem om det finns särskilda skäl.

Ditt barn kan få plats även i andra fall, om det är möjligt. Det är då din hemkommun som betalar platsen och de båda kommunerna ska skriva ett avtal.

Länk till ansökan , 25.8 kB.

Om ditt barn växelvis bor hos dig och den andra föräldern (ni har gemensam vårdnad) och ni båda har behov av barnomsorg behöver ni föräldrar ansöka om varsin plats. Avgiften grundas då på den sammanlagda inkomsten (före skatt) i respektive hushåll. Det kan innebära att det blir två olika avgifter för samma barn. Den sammanlagda avgiften för ert gemensamma barn kommer inte att överstiga kommunens maxtaxa.

Under sommaren samarbetar kommunens förskolor. Då samlar vi alla barn som är inskrivna på någon av våra förskolor och har behov av barnomsorg, på en av kommunens förskolor. Vilken förskola det blir meddelas i god tid.

Är du föräldraledig eller arbetssökande så har ditt barn ändå rätt att gå på så kallad allmän förskola 15 timmar per vecka, förutsatt att ditt barn är mellan 3-5 år.

Det är barnets hemkommun, där barnet är folkbokfört, som ska erbjuda plats. Även om barnet ibland bor hos en förälder i en annan kommun, kan barnet bara få plats i en kommun. Detta gäller också om barnets vårdnadshavare arbetar i två kommuner.

Alla förskolor och familjedaghem har stängt för planering tre till fem dagar per år för att personalen ska kunna utbilda sig eller planera verksamheten. Om du inte har möjlighet att ta hand om ditt barn under dessa dagar är det upp till oss att ordna din barnomsorg.

Senast uppdaterad: 17 maj 2024