Skolsköterska och skolläkare

Våra skolsköterskor och skolläkare arbetar främst med förebyggande hälsovård för våra barn, inom det som kallas Elevhälsans medicinska insats, EMI.

I Elevhälsans medicinska insats, EMI, ingår bland annat hälsobesök och vaccinationer enligt ett förbestämt program. Eleverna erbjuds hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller och hälsosamtal enligt vårt basprogram och vaccinationer enligt allmänna barnvaccinationsprogrammet. Basprogrammet bygger på skollagens krav om tre hälsobesök under grundskolan och ett under gymnasiet.

Hälsobesök och vaccinationer enligt nedan görs av skolsköterska

När?

Vad?

Förskoleklass

Hörselundersökning

Årskurs 1

Hälsobesök: Längd, vikt, synprövning, ryggkontroll, motorik, hälsosamtal

Årskurs 2

Vaccination: Mässling, påssjuka, röda hund

Årskurs 4

Hälsobesök: Längd, vikt, synprövning, ryggkontroll, hälsosamtal

Årskurs 5

Vaccination: Humant papillomvirus

Årskurs 7

Hälsobesök: Längd, vikt, syn, hörsel, ryggkontroll, hälsosamtal

Årskurs 8


Vaccination: Difteri, stelkramp, kikhostaVi vill att du enkelt ska kunna komma i kontakt med våra skolsköterskor.

Telefonnummer och e-postadresser till våra skolsköterskor

Skolor

Skolsköterska

Telefonnummer

E-postadress

Myrbacka skola,

Nederborgs skola,

Olympicaskolan

Helene Isaksson

0281-754 57

helene.isaksson@vansbro.se

Smedbergsskolan

Luise Hed

0281-751 12

luise.hed@vansbro.se

Parkskolan, Berghedens skola

Sara Israels

0281-751 25

sara.israels@vansbro.se


Senast uppdaterad: 19 mars 2024