Elevhälsa

Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande. I vår elevhälsa ingår kurator och psykolog, skolsköterska och skolläkare, samt personal med specialpedagogisk kompetens.