Våra grundskolor

I Vansbro kommun har vi fem kommunala grundskolor och en friskola. Du hittar mer information om var och en nedan.

Skolböcker och barnskor

Skolans uppdrag är att alla ska uppmuntras till att skaffa och använda kunskaper och värden. Tillsammans med hemmet ska skolan se till att våra barn utvecklas till aktiva, kreativa, duktiga och ansvarskännande personer.

SchoolSoft - vår lärplattform

I lärplattformen SchoolSoft kan du som elev eller vårdnadshavare ta del av information som till exempel schema, planering, dokumentation och bedömning. Det är också här du som är vårdnadshavare ska anmäla frånvaro för ditt barn och hantera ledighetsansökningar.

  • Elever loggar in via sitt Googlekonto.
  • Vårdnadshavare loggar in med hjälp av Bank-ID.
  • Du kan även använda SchoolSoft via app i din mobiltelefon eller surfplatta.

SchoolSoft Vårdnadshavare för Android Länk till annan webbplats.

SchoolSoft Elev för Android Länk till annan webbplats.

SchoolSoft Vårdnadshavare för iPad/iPhone Länk till annan webbplats.

SchoolSoft Elev för iPad/iPhone Länk till annan webbplats.

Exteriörbild Berghedens skola.

Berghedens skola

På Berghedens skola går elever från förskoleklass till årskurs 6. För de elever som behöver omsorg finns vårt fritidshem i på samma gård.

Skolan ligger vackert belägen i Äppelbo med närhet till skogen. På den rymliga skolgården finns stora möjligheter till rörelse. I skollokalerna finns även biblioteksfilial. 

På skolan arbetar vi helhetsinriktat, i en flexibel organisation med åldersblandade grupper, där alla vuxna ska känna alla barn. Vi ser medvetet till att det blir naturligt för barnen att vilken vuxen som helst i vår organisation kan komma in i gruppen. Vi strävar efter att göra barnen delaktiga och ansvarstagande i sin lärprocess.

Här finns vi:
Ovanheden 13, Äppelbo

Kontakt:
Rektor: Saulius Andrekus: 0281-751 39, saulius.andrekus@vansbro.se

Rektorsassistent: Britt Gyllenvåg, 0281-750 58, britt.gyllenvag@vansbro.se

Personalrum: 0281-753 01

Sjukanmälan: Logga in på SchoolSoft Länk till annan webbplats.

Exteriörbild Myrbacka skola.

Myrbacka skola har moderna lokaler. Här går elever från årskurs 4-6. Skolan ligger i Dala-Järna och eleverna kommer från Nås och Dala-Järna. Fritidshemmet Myrstacken på skolan finns för de elever som behöver omsorg före eller efter skolans slut. 

Personalen arbetar i arbetslag tillsammans och stort fokus läggs på elevernas kunskapsutveckling. Elevernas resultat följs upp regelbundet och våra pedagoger planerar och anpassar undervisningen utifrån elevernas behov.

Vi arbetar aktivt på skolan med trygghet och studiero för eleverna, och för att eleverna ska känna sig trygga i skolan.

Vi har en stor skolgård, med bland annat en fotbollsplan och en skridskobana som inbjuder till rörelse och aktivitet. Här finns också en stor och välutrustad idrottshall.

Här finns vi:
Skolvägen 2, Dala-Järna

Kontakt:
Kontaktperson: Tf Birgitta Ekebratt 0281-753 40, birgitta.ekebratt@vansbro.se

Rektorsassistent: Lena Nilsson, 0281-750 66, lena.a.nilsson@vansbro.se

Personalrum: 0281-753 43

Sjukanmälan: Logga in på SchoolSoft Länk till annan webbplats.

Exteriörbild Nederborgs skola.

Nederborgs skola har fina och moderna lokaler. Här går elever från årskurs F-3. Skolan har också ett fritidshem där barn boende i Nås har sin hemvist. Skolan ligger i Nås och eleverna kommer från Nås och Dala-Järna.

Skolan har hög andel legitimerade förskollärare och lärare och de arbetar tillsammans i arbetslag. Ett nära samarbete finns mellan förskoleklass, fritidshem och skolans övriga årskurser.

Personalen arbetar i arbetslag tillsammans och stort fokus läggs på elevernas kunskapsutveckling. Elevernas resultat följs upp regelbundet och våra pedagoger planerar och anpassar undervisningen utifrån elevernas behov. Skolan utgår från en helhetssyn på eleven och elevens kunskapsutveckling samt främjar allsidiga kontakter och social gemenskap.

Skolan har en stor skolgård, välutrustad idrottshall, utvecklad rastverksamhet, fotbollsplan och skridskobana som inbjuder till rörelse och aktivitetet.

Skolan arbetar aktivt med trygghet och studiero för eleverna, viktigt är att eleverna känner sig trygga i skolan.

Här finns vi:
Skolvägen 2, Nås

Kontakt:
Kontaktperson: Tf Birgitta Ekebratt 0281-753 40, birgitta.ekebratt@vansbro.se

Rektorsassistent: Lena Nilsson, 0281-750 66, lena.a.nilsson@vansbro.se

Personalrum: 0281-753 77

Sjukanmälan: Logga in på SchoolSoft Länk till annan webbplats.

I Vansbro kommun har vi en friskola. Den heter Olympicaskolan och ligger i Skålö utanför Dala-Järna.

Olympicaskolans webbplats Länk till annan webbplats.

Parkskolan exteriörbild.

Parkskolan är en F-3-skola som ligger centralt i Vansbro. Vi har nära till bibliotek och simhall, men också till naturen. Hos oss går cirka 100 elever. Lunchen äter vi på Smedbergsskolan, 300 meter från skolan. Där har också treorna sin slöjd. Vi har en stor härlig skolgård och en fotbollsplan bredvid som vi också utnyttjar till idrott, rast och lek.

Vi arbetar i ett tvålärarsystem, där vi samarbetar kring varje årskurs. Vi jobbar också aktivt med trygghet, studiero och trivsel och har ett trygghetsteam som träffas regelbundet minst en gång per månad för att förebygga kränkande behandling.

På våra raster erbjuder vi så ofta vi kan rastaktiviteter.

På Lilla Park, som ligger 200 meter från Parkskolan finns vårt fritidshem. 

Här finns vi:
Parkskolan, Parkgatan 6. Lilla Park och fritids, Norra Allégatan 12, Vansbro

Kontakt:
Rektor Saulius Andrekus: 0281-751 39, saulius.andrekus@vansbro.se

Rektorsassistent: Britt Gyllenvåg, 0281-750 58, britt.gyllenvag@vansbro.se

Personalrum: 0281-750 75 årskurs F-1, 0281-75 121 årskurs 2-3

Sjukanmälan: Logga in på SchoolSoft Länk till annan webbplats.

Exteriörbild Smedbergsskolan.

På Smedbergsskolan i centrala Vansbro går elever från årskurs 4 till 9. 

Vi är en skola med fokus på kunskaper. Utgångsläget är att alla elever har möjlighet att lyckas och att vi har stora förväntningar på varje elev.

 I samarbete med kommunbiblioteket har vi byggt upp ett gediget skolbibliotek.

Här finns vi:
Studiegatan 2, Vansbro

Kontakt:
Rektor: Camilla Andersson, 0281-751 04, camilla.andersson@vansbro.se

Biträdande rektor: Josefin Qvarnström, 0281-751 05, josefin.qvarnstrom@vansbro.se

Skoladministratör: Lilian Johansson, 0281-751 07, lilian.johansson@vansbro.se

Sjukanmälan: Logga in på SchoolSoft Länk till annan webbplats.

Personalrum

Årskurs

Telefonnummer

4-6

0281-750 90

7

0281-751 08

8

0281-751 18

9

0281-750 92

Senast uppdaterad: 20 maj 2024