Vansbro Järnvägsskola

Vansbro Järnvägsskola jobbar med två parallella spår: dels en Yrkeshögskoleutbildning med namnet Nordisk spårsvetsare, som riktar sig till dig som vill börja jobba vid järnvägen, dels kompetensutveckling i form av grund- eller fortbildning riktad mot järnvägsföretagens personal. Vi är en flexibel utbildningsanordnare som möter branschens behov och erbjuder utbildningar som leder till en hög yrkeskunskap.