Banteknik

Vår företagskurs Banteknik omfattar 20 arbetsdagar, fördelat på 94 timmar teori och 46 timmar praktik.

Bild

Erfarna lärare, flera av dem fortfarande yrkesverksamma på spåret, undervisar på vår utbildning Banteknik, som är godkänd av Transportstyrelsen och Trafikverket. Det garanterar en praktisk utbildning med nära anknytning till det verkliga arbetslivet.

Den teoretiska delen av utbildningen utgår från Trafikverkets föreskrifter, men innehåller ett bearbetat material, filmer och bilder, allt för att undervisningen ska bli så lättförståelig och konkret som möjligt.

Vi erbjuder möjligheter till ett flexibelt kursupplägg utifrån era behov och önskemål.

 • Banteknik översikt
 • Miljö, arbetsmiljö och ergonomi
 • Spårets komponenter
 • Spårets uppbyggnad och konstruktion
 • Besiktning
 • Spårunderhåll
 • Heta arbeten
 • Trafikverkets informationssystem
 • Projektarbete
 • Kunskapsprov

Efter kursen ska deltagarna kunna:

 • Förstå utformning, funktion och säkerhetsmässiga aspekter i det bantekniska systemet enskilt och i samverkan med andra teknikgrenar såsom signal-, tele- och elanläggningar.
 • Känna till Trafikverkets strategi för underhållet på fasta anläggningar, förstå sambandet mellan slitaget på de bantekniska anläggningarna och det underhållsarbete som bedrivs, samt kunna utföra underhåll på bantekniska anläggningar med hjälp av mindre maskiner och arbetsredskap.
 • Kunna redogöra för banunder- och banöverbyggnadens delar och funktion, samt de krafter som påverkar spåranläggningen och kunna tillämpa reglerna för spårets geometriska form.

Snabbfakta kursen Banteknik

 • Kurskod: JVS 101, version F1
 • Förkunskaper: El- och trafiksäkerhetsutbildning, allmän järnvägsteknik för tekniker, Batek
 • Kursstart: Efter överenskommelse
 • Kurstid: 20 arbetsdagar
 • Plats: Vansbro
 • Anmälan: Görs till kursansvarig Erik Gyllenvåg, telefon 0281-754 62
Senast uppdaterad: 15 december 2021