Notarius publicus

Notarius publicus hjälper dig att kontrollera och intyga riktigheten i olika handlingar och uppgifter, det kan till exempel vara namnunderskrifter.

Notarius publicus är latin och betyder offentlig sekreterare. Notarius publicus är alltid en jurist och utses av länsstyrelsen.

Det här kan notarius publicus hjälpa till med:

  • Intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter i handlingar
  • Närvara som vittne när förvaringsrum öppnas eller stängs
  • Närvara som vittne när förseglingar sätts på eller bryts
  • Kontrollera lotteridragningar
  • Bekräfta att någon är behörig som till exempel företrädare.

Notarius publicus får betalt för sina uppdrag.

Senast uppdaterad: 19 juli 2022