Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Överklaga beslut

Du som medborgare har rätt till insyn i kommunen. Här hittar du bland annat information om hur du kan överklaga beslut, var besluten publiceras och hur vi hanterar dina personuppgifter.