Korttidsboende och växelvårdsplats

Behöver du utökat stöd under en begränsad period kan korttidsboende eller växelvårdsplats vara ett bra alternativ för dig. På korttidsboendet finns personal dygnet runt. Korttidsplatserna finns främst på Bäckaskogs särskilda boende.

Korttidsboende eller växelvård kan vara ett bra alternativ för dig: 

  • Om du varit på sjukhus och behöver rehabilitering en tid innan du klarar dig själv hemma
  • Om den närstående som vårdar dig i hemmet behöver avlastning
  • Om du väntar på plats på ett permanent äldreboende, men det inte finns plats ännu
  • Vid vård i livets slutskede, så kallad palliativ vård

Du ansöker alltid om korttidsboende/växelvårdsplats hos våra biståndshandläggare.

Ansökningsblankett korttidsboende/växelvårdsplats , 165 kB.

För dagarna som du bor på korttidsboendet/växelvårdsplatsen betalar du en fast avgift per dag för den vård och omsorg du får. Avgiften ingår i maxtaxan.

När du bor på korttidsboende får du frukost, lunch, kvällsmål och kaffe/te. För måltider betalar du ett fast belopp per dag. Avgiften ingår inte i maxtaxan. 

Våra avgifter

Senast uppdaterad: 19 juli 2023