Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

En Dörr In

En Dörr In riktar sig till dig som är mellan 16 och 64 år och som behöver samordnat stöd från flera myndigheter för att komma närmare egen försörjning.
Tanken är att du ska slippa rundgång hos flera myndigheter och istället få rätt stöd av rätt aktör.

Bild

Det behövs ingen remiss för att få kontakt med oss i En Dörr In. Du kan själv söka dig hit eller få hjälp av någon anhörig. En handläggare från någon av aktörerna kan också hjälpa dig att komma i kontakt med oss.

Du kan anmäla dig direkt via webbformuläret här på sidan.
Här finns också en anmälningsblankett finns att ladda ned längst ned på sidan.
Den kan du e-posta eller posta till oss. Du kan också välja att hämta en blankett för anmälan i receptionen på kommunkontoret. Där kan du även lämna in din ifyllda blankett.

Post- och besöksadress:
En dörr in
Vansbro kommun
Medborgarhuset
786 31 Vansbro

E-post: endorrin@vansbro.se
Så vill jag helst bli kontaktad
Så vill jag helst bli kontaktadInom två veckor kommer du att bli kallad till ett första möte med ett par personer som ingår i En Dörr In. Tillsammans med dig pratar vi om din situation. För att vi ska kunna ge dig ett bra stöd behöver du godkänna att vi tar fram vissa uppgifter om dig. Det gör du genom samtycke som vi fyller i under första mötet. Vi som ingår i En Dörr In har tystnadsplikt.
Efter det första mötet gör vi en sammanfattning och tittar på hur vi går vidare.

Vansbro kommun har en skyldighet att bland annat följa reglerna för allmänna handlingar, myndigheters arkiv och offentlig statistik. Vi kommer därför att behandla personuppgifterna på de sätt som krävs för att kunna följa gällande lagstiftning.

Vi har fått dina uppgifter från din intresseanmälan till En Dörr In. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är "av allmänt intresse", vilket beror på att du själv gjort en intresseanmälan. Dina uppgifter kommer att sparas i kommunen tills att du blir kontaktad av En Dörr In.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med berörd personal inom Socialt stöd och omsorg i Vansbro kommun och externa samverkanspartners som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Dalarna. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Dina personuppgifter och övriga uppgifter om dig som samlas in inom behandlingen skyddas av bestämmelser om sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, vilket innebär att ingen obehörig får ta del av uppgifterna.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Det gör du enklast genom att kontakta oss på vansbro.kommun@vansbro.se eller via vår växel, telefonnummer 0281-750 00. Du når vårt dataskyddsombud på e-postadressen dataskyddsombud@vansbro.se, samt växelns telefonnummer 0281-750 00.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga till tillsynsmyndigheten Datainspektionen Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 11 juli 2023