Familjehem, jourhem, kontaktfamilj och kontaktperson

Vem som helst, oavsett ålder, kan vid något tillfälle i livet behöva stöd från en annan familj eller person. Det kan exempelvis beror på konflikt, svårigheter i skolan, kriminalitet, missbruk eller sjukdom. Vi finns här för att hjälpa dig.

Närbild på ett litet barn som ligger och sover.

Du kan få stöd med allt från att träffa en kontaktperson någon enstaka gång, till att flytta till en annan familj. Vi försöker alltid att hitta det bästa alternativet för just din situation.

Har du det jobbigt hemma? Känner du att du inte kan bo kvar i ditt hem? Behöver du stöd och hjälp i din vardag? Det finns olika typer av hjälp som du kan få. Hör av dig till oss så pratar vi om det. Du kan kontakta oss utan att någon får reda på det.

Telefonnummer: 0281-750 00
E-post: socialkontor@vansbro.se

När ett barn av någon anledning inte kan bo kvar hos sina föräldrar, kan hen behöva bo hos en annan familj. Hur länge ett barn bor kvar i sitt familjehem varierar. Vissa barn växer upp i familjehem tills de flyttar hemifrån, medan andra bor i familjehem eller jourhem en kortare tid.

Det kan finnas flera skäl till att barnet inte kan bo kvar i sitt hem och behöver ett familjehem. Föräldrarna kan ha svårt att ta hand om sitt barn på grund av psykisk ohälsa, missbruksproblem, sjukdom eller av andra orsaker. Det kan även vara barnet som behöver familjehem eller jourhem på grund av exempelvis konflikt med föräldrarna, svårigheter i skolan, kriminalitet eller missbruk.

Ett jourhem tar emot barn som behöver placeras akut. Tanken är att barnet ska bo i jourhemmet under en kortare period. Under tiden barnet bor i jourhem, utreder vi vad som är bäst för barnet i det långa loppet; att få åka hem till sin familj igen eller att flytta till exempelvis ett familjehem.

Vem som helst, oavsett ålder, kan få en kontaktperson eller kontaktfamilj. Det är en förebyggande och stödjande insats och den vanligaste behovsprövade insatsen för barn och unga.

Vem kan få en kontaktperson eller en kontaktfamilj?

  • Vuxna i behov av stöd.
  • Föräldrar som behöver stöd i sin föräldraroll.
  • Barn och ungdomar som har svårigheter i hemmet, i skolan, på fritiden eller i kamratkretsen.
  • Barn som behöver stöd när de har övervakat umgänge med en förälder.
Senast uppdaterad: 6 februari 2024