Trafiksäkerhet

En bra och säker trafikmiljö skapar vi tillsammans. Vi kan inte med regler och fysiska åtgärder ensamma skapa en säker trafikmiljö. Alla har ett gemensamt ansvar för säkerheten i trafiken.

Kvinna vid övergångsställe.

Alla trafikanter måste ta ansvar för sin egen och andras säkerhet genom att hålla sig till de lagar och bestämmelser som finns. Som trafikant är det exempelvis toppen om du bland annat tänker på att använda bilbälte, cykelhjälm, alltid kör nykter och följer trafikregler och hastighetsbegränsningar. Från kommunens sida tar vi på oss att hålla våra gator och vägar trafiksäkra.

På vissa gator och vägar har vi valt att begränsa hastigheten, bland annat genom samhällena. Det för att alla som vistas på och omkring vägen ska vara trygga och säkra. Ibland kör bilar ändå fortare än vad som är tillåtet, ofta händer det utan att föraren tänker på det.

Tänk på att vara uppmärksam på vad som händer runt omkring dig och var noga med att hålla avstånd- även till exempelvis cyklister och gående. De är också trafikanter som kan göra en oväntad rörelse. Kör inte fortare än vad som är tillåtet, och var extra uppmärksam och försiktig vid anslutande utfarter och platser där barn vistas. I bostadsområdena till exempel kan du räkna med att det alltid finns barn som rör sig. Enligt lag måste du lägga telefonen åt sidan medan du kör.

  • Se regelbundet över och serva din cykel. Finns det exempelvis reflexer, lampor och en fungerande ringklocka på den?
  • Cykla i första hand på cykelbanor om det finns. Trottoarer och gångbanor är för fotgängare, inte för cyklister. Finns det ingen cykelbana så ska du cykla på gatan.
  • Parkera alltid din cykel i ett cykelställ om det finns, då vet du att cykeln inte står i vägen för övriga trafikanter.
  • Använd alltid hjälm- om du är under 15 år är det ett lagkrav.
  • Var uppmärksam på trafiken runtomkring, för din egen säkerhet på cykeln.
  • Vintertid kan det vara en bra idé att montera dubbdäck på cykeln.

Gör det enkelt och tryggt för trafikanter på din gata genom att se till att träd och häckar inte skymmer sikten. Testa gärna sikten vid din tomt genom att sätta dig i en bil och titta; ser du vad som händer bakom häcken/runt hörnet/på den korsande gatan? Om inte, se till att klippa din häck eller buske.

Om du upplever att trafiken kör för fort i ditt bostadsområde så kan du få tillstånd att placera ut blomlådor som tillfälliga trafikhinder. Lådorna får ställas ut tidigast den 1 maj och tas bort senast den 30 september. Berätta för dina grannar om varför du tycker det behövs blomlådor längs gatan. Visar det sig att de håller med är det en bra idé att samla in namnunderskrifter.

För att få tillstånd för att ställa ut blomlådor måste nämligen en majoritet av de boende längs gatan vara med på idén. En ansvarig kontaktperson måste utses. Ni som vill placera ut blomlådorna får själva betala och ansvara för lådorna, samt förvara dem över vintern. I samband med att ni ansöker om blomlådor får ni också all information om hur de ska utformas. Tillståndet gäller för ett år i taget.

Senast uppdaterad: 11 januari 2021