Medborgarförslag

Alla folkbokförda i Vansbro kommun har rätt att påverka. Ett sätt att göra det är genom att lämna ett medborgarförslag. Medborgarförslag införlivades i kommunallagen i Vansbro kommun under 2020 och syftet är att öka medborgarnas politiska deltagande mellan valen.

Anteckning

Medborgarförslag i Vansbro kommun

Vem får skicka in medborgarförslag?

Alla kommuninvånare har rätt att skriva och lämna in ett förslag. Föreningar får inte skicka in ett medborgarförslag. Däremot kan en eller flera personer som är medlemmar i föreningen göra det. Även personer utan kommunal rösträtt, såsom barn, unga och utländska medborgare i ett EU-land, bosatta i kommunen, har möjlighet att lämna ett medborgarförslag.


Vilka krav finns för att lämna in ett förslag?

Ett medborgarförslag ska innehålla:

  • endast ett förslag åt gången.
  • ett ämne som ligger under det kommunala ansvaret och under kommunfullmäktiges beslutsområde.
  • namn och adress på avsändaren.

Det finns fyra olika sätt att lämna in ett medborgarförslag:

  • Mejla in ditt förslag.
  • Skicka in via formuläret högre upp på sidan.
  • Skicka in förslaget via post.
  • Lämna in ditt förslag direkt till kommunfullmäktige.

Om förslaget skickas in per post eller lämnas in direkt till kommunfullmäktige, behövs en signatur och ett namnförtydligande.

 

Vart skickas medborgarförslaget?

Postadress:
Medborgarhuset
Vansbro kommun
Norra Allégatan 30
780 50 Vansbro.

E-post:
vansbro.kommun@vansbro.se

Via formuläret längre ner på sidan.

Hur skriver jag ett medborgarförslag?

 

  • Var tydlig och skriv enkelt. Kom ihåg att ämnet måste ligga under det kommunala ansvaret. Exempel på kommunala frågor är skola, omsorg, räddningstjänsten och biblioteket. Frågan ska vara riktad till kommunfullmäktige.
  • De medborgarförslag som kan avgöras av kommunfullmäktige måste gälla lite större frågor som till exempel inriktning, verksamhet och ekonomi. Kommunfullmäktige beslutar bland annat om budget, skatter och avgifter samt större investeringar.
  • Ditt förslag får bara ta upp ett ämne åt gången. Det vill säga, det går inte att föreslå något som har med skolan och äldreomsorgen att göra, samtidigt. Det går inte heller att föreslå två olika saker för skolan, i samma medborgarförslag.

Kom ihåg, medborgarförslaget ska vara just ett förslag - inte en synpunkt eller ett klagomål.

Är du osäker på om du har skrivit rätt? Är du osäker på formuleringar eller till vilket område ditt förslag hör hemma? Tveka inte att höra av dig till sekretariatet för hjälp att skriva.
E-post: sekretariatet@vansbro.se.

Formulär för medborgarförslag

Här kan du skicka in ditt medborgarförslag.
Läs igenom "Hur skriver jag ett medborgarförslag?" innan du fyller i formuläret och skickar in det.

Medborgarförslag


Kontaktuppgifter
KontaktuppgifterVad händer med de medborgarförslag som skickas in?


Vansbro kommun registrerar alla medborgarförslag som skickas in och återkopplar till personen som skickat in förslaget. Om förslaget inte uppfyller kriterierna, skickas det tillbaka till inskickaren för möjlighet till korrigering. Om förslaget bedöms vara en synpunkt eller ett klagomål så kommer det istället att registreras som detta. I de fall då förslaget inte ska behandlas av fullmäktige, kommer Vansbro kommun, i samförstånd med personen som skickat in förslaget, att skicka vidare förslaget till rätt beslutsinstans eller förvaltning.

När ditt medborgarförslag uppfyller alla krav kommer det att hanteras politiskt.

Senast uppdaterad: 29 januari 2024