Äldreboende - så går det till

När dina behov av vård och omsorg är så stora att du inte längre kan bo kvar hemma, kan du ansöka om att få flytta till ett äldreboende. I Vansbro kommun finns det tre äldreboenden med personal som är tillgänglig dygnet runt.

Genom god omvårdnad och ett gott bemötande vill vi bidra till att du känner trygghet och upplever livskvalitet. Vårt mål är att behålla det friska och stärka självkänslan och integriteten hos dig som bor vid äldreboendet. De insatser du får ska självklart vara av god kvalitet.

Vi värnar och respektera din rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning. Vi vill att du ska fortsätta ha ett meningsfullt liv och vi ger dig möjligheter till umgänge med andra människor om du önskar.

I Vansbro kommun finns:

  • Äldreboende för dig med somatiska (kroppsliga) besvär.
  • Äldreboende för dig med demensdiagnos.

När du har fått ett beslut om rätt till äldreboende försöker vi så snart som möjligt hitta ett boende som passar dina behov. Vi försöker alltid ta hänsyn till dina önskemål.

Erbjudande om plats - inflyttning

När en lämplig lägenhet blir ledig i ett äldreboende kontaktas du av boendesamordnaren som anvisar dig den lediga lägenheten. Du ska ge besked till enhetschef på boendet inom två dagar om du vill ha lägenheten. Om du tackar nej till den anvisade lägenheten ska du meddela detta inom två dagar till boendesamordnaren.

Ibland kan det vara svårt att inom rimlig tid erbjuda en lägenhet där du vill bo. Då kan kommunen erbjuda dig ett annat äldreboende som passar dina behov. Du kan ändå ha kvar ansökan till ditt förstahandsalternativ och erbjuds möjlighet att byta boende när ledig lägenhet finns. När du får erbjudande om lägenhet ska du vara beredd att flytta in med kort varsel.

Om du tackar nej till ett erbjudande får du vänta kvar i din ordinarie bostad och kan det dröja ytterligare en tid innan du får ett nytt erbjudande. Om du blir erbjuden den önskade platsen och tackar nej anses behov av hjälp inte föreligga och du får ta tillbaka sin ansökan och återkomma med ny ansökan.

Om du befinner dig på korttidsplats i väntan på lägenhet i äldreboende och den erbjudna bostaden inte utgör förstahandsvalet är fortsatt vistelse på korttidsplats inte möjligt. Om du tackar nej till erbjudandet måste du vara beredd att flytta tillbaka till din ordinarie bostad i väntan på nytt erbjudande. Du kan även i detta fall ha kvar ansökan till ditt första­hands­alternativ.

Par får bo tillsammans - Parboendegaranti

I Vansbro kommun gäller parboendegaranti det innebär att makar och sambos så långt möjligt ska få fortsätta att bo tillsammans, även om de har olika omvårdnadsbehov. I de fall det är möjligt kan alltså en make/maka välja att flytta med till ett äldreboende även om han eller hon inte har samma stora hjälpbehov.

Dödsfall, uppsägning och utflyttning

Vid dödsfall upphör omvårdnadsavgiften direkt och lägenheten blir automatiskt uppsagd. Uppsägningstiden löper fram tills lägenheten är tömd, maximalt (1) månad och ytterligare tre dagar därefter för städning. Äldreboendet ansvarar för städningen. Vi ser helst att utflyttning sker så snart som möjligt då behovet av äldreboende är större än tillgången. Äldreboendet kan efter överenskommelse med anhöriga eller företrädare vara behjälpliga att tömma lägenheten och förvara tillhörigheter, dock maximalt (3) tre veckor, tills avhämtning är möjligt.

Att bo i äldreboende

När du har fått en lägenhet och bestämt dig för att flytta, kommer säkert många frågor upp. Här beskriver vi det viktigaste du bör tänka på inför flytten.

Lägenheten

Lägenheterna kan variera i storlek. Du hyr din lägenhet omöblerad (säng ingår) och inreder efter egna önskemål. Tänk på att inte möblera för trångt. I varje lägenhet finns rumslarm. Boendet erbjuder viss möjlighet att förvara värdesaker. Det finns utrymmen för gemenskap och samvaro och tillgång till altan, balkong eller uteplats. Du kan också få stöd att hantera dina pengar för små och dagliga utgifter.
Tänk på att teckna egen hemförsäkring samt att anmäla till Skatteverket när du flyttar in.

Omvårdnad och service

Omvårdnad innefattar till exempel hjälp med hygien, att göra sig i ordning för dagen eller natten, tillsyn och stöd vid förflyttningar och måltider. Varje dag serveras frukost, lunch, middag och mellanmål. Du kan välja att äta i din lägenhet eller i den gemensamma matsalen.Service är hjälp med sådant som tvätt, städning och mindre inköp. Fönsterputs ingår en gång per år.

Närstående

Närstående är alltid välkomna att delta i din omvårdnad och skötsel av din lägenhet om du så önskar.

I första hand är det alltid närstående som ska följa med dig till läkarbesök, tandläkarbesök, fotvård och liknande.En god mans eller förvaltares uppgift är att se till att du får hjälp med olika typer av inköp.

Om du vill äta mat tillsammans med närstående går det förstås bra. Du kontaktar då personalen ett par dagar i förväg.

Kläder

Självklart använder du dina privata kläder. Om personalen ansvarar för tvätten ska kläder tåla maskintvätt 40 grader och underkläder tåla maskintvätt, minst 60 grader.

Samtliga kläder och linne ska vara väl märkta med ditt namn redan då du flyttar in.

Värdesaker/privata medel

Har du värdesaker och dyrbara smycken ansvarar du själv för dessa.

I de fall som du inte själv kan sköta din ekonomi vill vi att dina närstående hjälper dig med det. Ett annat alternativ är att du ansöker om god man.

Du behöver ha kontanter till olika typer av aktivering och andra utgifter.

Transporter/resor/taxi

För att underlätta vid olika typer av transporter/taxiresor med mera vill vi gärna att du som hyresgäst har färdtjänst.

I Vansbro kommun är det Dalatrafik som ansvarar för både färdtjänst och riksfärdtjänst och du ansöker om tillstånd direkt hos Dalatrafik.

Hälso- och sjukvård, rehabilitering och tandvård

Omvårdnadspersonal och sjuksköterska finns till hands dygnet runt. Läkare från vårdcentralen besöker boendeenheten regelbundet. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster bedömer ditt behov av rehabilitering och ser till att du får de hjälpmedel du behöver. Du har rätt till subventionerad tandvård och kostnadsfri munhälsovårdsbedömning en gång per år.

Du betalar själv för mediciner och avgifter för besök hos läkare. Region Dalarnas hög­kostnads­kort gäller.

Aktiv och meningsfull vardag

Du ska ha möjlighet till en meningsfull och aktiv vardag utifrån din förmåga och dina intressen. Om du vill göra saker tillsammans med andra har du möjlighet att delta i gemensamma aktiviteter som till exempel utflykter och underhållning.

Du är med och planerar

Det stöd och den omvårdnad du får planeras tillsammans med dig och ska utgå från din livssituation och dina behov. Du får en egen kontaktman i personalgruppen. Du och din kontaktman kommer tillsammans överens om hur din vardag ska se ut. Överenskommelsen skrivs ner i en genomförandeplan.

Vad kostar det?

Du betalar hyra för lägenheten, en avgift för mat, hjälpmedel, förbrukningsmaterial samt en omvårdnadsavgift.

I avgiften för förbrukningsmaterial ingår toalettpapper, tvättmedel, rengöringsmedel, handdukar, sängutrustning och lakan.

Avgiften för omvårdnad beror på inkomsten men du betalar aldrig mer än gällande maxtaxa. Läs gärna mer i broschyren ”Avgifter och tillämpningsanvisningar”. Den kan du få av din handläggare eller läsa på hemsidan www.vansbro.se

Hyra och övriga avgifter börjar debiteras från och med dagen när inflyttning sker.

Du har rätt att söka bostadstillägg för hyran på det särskilda boendet. Söker gör du hos Pensionsmyndigheten, 0771–776 776. Du kan även ansöka på www.pensionsmyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Vad händer med min nuvarande bostad?

Har du inga släktingar eller vänner som kan hjälpa dig med flytten behöver du ta kontakt med en flyttfirma. Du behöver överväga hur du ska göra med din nuvarande bostad, ska den sägas upp eller säljas?

Tänk också på att din gamla bostad behöver flyttstädas, att ditt telefonabonnemang kanske ska flyttas med, och glöm inte att anmäla din flytt till Skatteverket Länk till annan webbplats.. Anmäla flytt kan du även göra på www.adressandring.se Länk till annan webbplats.

Ska jag meddela hemtjänst och säga upp trygghetslarmet?

Om du har hemtjänst är det viktigt att du meddelar dem att du ska flytta. Tala om när och vart du ska flytta, ifall de behöver hjälpa dig att få med exempelvis mediciner och medicinlista. Kanske har hemtjänsten nycklar till din bostad, då är det viktigt att de lämnar tillbaka dem.

Har du haft ett trygghetslarm ska det också lämnas tillbaka när du flyttar, och du ska få dina nycklar tillbaka från hemtjänsten. Är du osäker på vem du ska vända dig till för att lämna tillbaka larmet, kan du kontakta hemtjänsten i din kommundel.

Hjälp oss att bli bättre!

Lever vi inte upp till dina förväntningar? Tycker du att något kan göras på ett bättre sätt? Har du synpunkter eller klagomål på vår service vill vi gärna veta det. Då kan vi utvecklas och ge dig en så bra service som möjligt.

Du kan också framföra dina synpunkter via formuläret ”Lämna synpunkter” på webbplatsen, www.vansbro.se

Det är vår förhoppning att du kommer att trivas och känna dig trygg i din lägenhet och med oss som arbetar på boendet.

Hjärtligt välkommen!

Senast uppdaterad: 11 oktober 2023