Politikerportal

Här är en sida för dig som förtroendevald i Vansbro kommun. Du hittar bland annat information om arvoden och ersättningar, jäv, hur ett sammanträde går till och annan kunskap som vi tror kan vara ett stöd för dig i uppdraget. Du kan också logga in till Ciceron Assistent här.