Politikerportal

Här finns information till dig som är förtroendevald i Vansbro kommun. Du hittar bland annat information om arvoden och ersättningar, om jäv, hur ett sammanträde går till och annan kunskap som vi tror kan vara ett stöd för dig i uppdraget som förtroendevald. Du kan också logga in till Ciceron här.