Politikerportal

Här finns information till dig som är förtroendevald i Vansbro kommun. Du hittar bland annat styrande dokument, information om arvoden och ersättningar, om jäv, hur ett sammanträde går till och annan kunskap som vi tror kan vara ett stöd för dig i uppdraget som förtroendevald. Du kan också logga in till Ciceron här.