Pågående planering

Genom översiktsplaner och detaljplaner styr kommunen hur mark- och vattenområden får användas. Här hittar du samtliga planer som vi arbetar med att ta fram samt andra projekt som har med samhällsplanering att göra.

Om du tänker köpa en fastighet eller bygga något - ta först reda på vilken plan som gäller för området.

Du är välkommen att komma in till oss på Plan- och byggenheten för att titta på planer och prata med våra handläggare.

Pågående detaljplanering

Nedan kan ni följa vart i de olika skeden planerna befinner sig.

Här hittar du detaljplaner som ligger ute för granskning.
Detta är sista möjligheten att lämna skriftliga synpunkter på planförslaget innan det går vidare för antagande.

Detaljplan för del av kvarteret Bagaren

Här hittar du detaljplaner som är i skedet mellan granskning och antagande.

Detaljplan för förskolan Mossebo

Här hittar du nyligen antagna detaljplaner.

Just nu har vi inget att visa här.

Här hittar du detaljplaner som fått laga kraft och börjat gälla. Det innebär att planen inte längre kan överklagas.

Vansbro kommuns nya detaljplaner är

Läs om detaljplanerna som fått laga kraft

Bilden visar de olika skeden i processen i framtagande av en detaljplan.

Bilden visar de olika skeden i processen i framtagande av en detaljplan.

Översiktlig planering

Planeringsstrategi

Här hittar du kommunens planeringsstrategi för 2024-2027.

Synpunkter på aktuella planer

Kommunen håller planutställningar och samråd innan vi antar en ny plan. Du har rätt att lämna synpunkter på de planförslag du berörs av. Synpunkterna ska du lämna in skriftligt till bygg- och planenheten innan sista datum för planen.

Mer information finns på respektiva sida för pågående detaljplan.

Senast uppdaterad: 25 april 2024